KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia  o ochronie  danych  osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 roku

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest  Magdalena Muracka-Tylko, PO POMOC,

Kontakt z administratorem

  • drogą papierową na adres: ul. Dalanowska 46 m 109, 03-566 Warszawa
  • mailowo: kontakt@emocjeirelacje.pl

 

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych:

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest za pomocą skrzynki mailowej kontakt@emocjeirelacje.pl

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Dane przetwarzane są w celu powiadamiania o nowych odcinkach podcastu „Jak ogarnąć emocje i poprawić relacje?” oraz innych inicjatywach realizowanych przez emocjeirelacje.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych są:

  1. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), in. RODO
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1. Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/ Pana sprzeciwu.

 

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez emocjeirelacje.pl świadczeń (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych), innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne i zgoda na ich przetwarzanie może zostać w każdej chwili cofnięta.

 

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.